Autorská práva – právní prohlášení | S. & W. Automobily s.r.o. - autorizovaný prodejce vozů Mercedes-Benz

přeskočit k navigaci »

Úvodní stránka > Autorská práva – právní prohlášení

Autorská práva – právní prohlášení

Copyright 2009 S. & W. Automobily s.r.o..

Všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti S. & W. Automobily s.r.o. jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví. Tyto předměty se nesmí kopírovat pro komerční užití či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné stránky. Některé internetové stránky společnosti S. & W. Automobily s.r.o. rovněž obsahují materiál, který je předmětem autorských práv jejich poskytovatelů.

Odchylky mezi výrobky

Některé informace o výrobcích, ilustrace a obrázky obsažené na této internetové stránce mohly být vyhotoveny za účelem všeobecného uplatnění na internetových stránkách společnosti S. & W. Automobily s.r.o. spravovaných v různých zemích na celém světě. V důsledku toho mohou být některé informace a doplňky, které nejsou v některých zemích k dostání, nebo které mohou být pro splnění poptávky na místním trhu či regulativních kontrol v takových zemích k dostání pouze v jiných specifikacích či konfiguracích.

Pokud se zajímáte o některý model vozu, lak, výběr nebo doplněk vyobrazené na internetové stránce a nejste si jisti jeho dostupností či specifikací v oblasti, kde žijete, měli byste kontaktovat společnost Mercedes-Benz Česká republika nebo místního autorizovaného dealera pro příslušný výrobek, kde dostanete aktuální podrobné informace pro svou oblast.

Ceny

Všechny specifikované ceny jsou doporučené maloobchodní ceny. Ceny jsou aktuální v době zveřejnění a podléhají změně bez oznámení.

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky zobrazené na internetových stránkách společnosti S. & W. Automobily s.r.o. předmětem práv společnosti S. & W. Automobily s.r.o.v oblasti ochranných známek; to se týká zejména destiček s názvy modelů a jejích firemních log a emblémů.

Licence

Společnost S. & W. Automobily s.r.o. chce vytvořit inovační informační internetovou stránku. Doufáme, že budete z tohoto tvůrčího úsilí nadšeni stejně jako my. Musíte však také pochopit, že společnost S. & W. Automobily s.r.o. musí chránit své duševní vlastnictví včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv. V souladu s tím vezměte na vědomí, že ani tato internetová stránka, ani materiály na ní uvedené žádným způsobem neudělují žádné osobě licenci na duševní vlastnictví společnosti S. & W. Automobily s.r.o. a že se ani nemá za to, že ji poskytují.

Záruky či prohlášení

Informace na této internetové stránce jsou společností S. & W. Automobily s.r.o. poskytovány "jako takové" a v rozsahu povoleném zákonem, jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či implikované, včetně mimo jiné implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel či plnění. Ačkoli se má za to, že poskytnuté informace jsou přesné, mohou obsahovat chyby či nepřesnosti.

Tato internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky třetích osob, které nespadají pod kontrolu společnosti S. & W. Automobily s.r.o.. Z tohoto důvodu neneseme odpovědnost za obsah jakékoli stránky, na kterou odkazujeme. Společnost S. & W. Automobily s.r.o. poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a uvedení jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost S. & W. Automobily s.r.o. takovou stránku schválila.

Kontaktní údaje

S. & W. Automobily s.r.o.
Daimlerova 202, 360 01 Jenišov
IČO: 648 33 780
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni dne 24. dubna 1996, oddíl C, vložka 7541