Ochrana údajů | S. & W. Automobily s.r.o. - autorizovaný prodejce vozů Mercedes-Benz

přeskočit k navigaci »

Úvodní stránka > Ochrana údajů

Ochrana údajů

Společnost S. & W. Automobily s.r.o. je potěšena vaší návštěvou na našich webových stránkách a také vaším zájmem o náš podnik a o naše produkty. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme ve smyslu ustanovení právní ochrany údajů země, ve které sídlí úřad zodpovědný za zpracování údajů. V ostatních aspektech se naše politika ochrany údajů řídí kodexem ochrany údajů platným pro S. & W. Automobily s.r.o. Webové stránky S. & W. Automobily s.r.o. mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na které se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Použití a postoupení osobních údajů a účelová vazba

S. & W. Automobily s.r.o. používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se výrobků a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných národních právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost volby

Chceme vaše údaje použít k tornu, abychom vás mohli informovat o našich výrobcích a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. Další informace najdete na příslušné webové stránce.

Cookies

S. & W. Automobily s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies nám pomáhají i při identifikaci zvláště populárních oblastí naší internetové nabídky. Tak můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. V případě vašeho souhlasu lze osobní údaje uložit v cookies, například k usnadnění chráněného přístupu on-line, takže nemusíte opakovaně zadávat uživatelské ID a heslo.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Bezpečnost

S. & W. Automobily s.r.o. přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Právo na informace

Na požádání vám S. & W. Automobily s.r.o. nebo příslušné zastoupení ve smyslu platného práva podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud jste se zaregistrovali jako uživatelé, nabízíme vám možnost vidět osobní údaje a případně je vymazat nebo změnit. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na našeho zplnomocněnce koncernu na ochranu údajů, který vám je k dispozici se svou pracovní skupinou nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Podvodné emaily

Společnost S. & W. Automobily s.r.o. vás nikdy nebude žádat o zaslání osobních údajů prostřednictvím e-mailu. V případě, že budete takto kontaktováni ze strany třetí osoby, která by se vydávala za zástupce naší společnosti, prosíme, nereagujte na takové podvodné e-maily.

Kontaktní údaje

S. & W. Automobily s.r.o.
Daimlerova 202, 360 01 Jenišov
IČO: 648 33 780
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni dne 24. dubna 1996, oddíl C, vložka 7541